Udvikling og udbygning af regnskabs- og rapporteringssystemer.
Faglig udvikling af nuværende medarbejdere.
Udvikling af økonomifunktionens organisering, serviceniveau m.v.
Økonomiske Strategier.


   


Udvikling