I forholdet til revisor, bank og andre finansielle institutioner, offentlige myndigheder, IT- og produktionsinvesteringer og virksomhedsudvikling.
Som sparringspartner til virksomhedens økonomiske problemstillinger kan der erfaringsmæssigt opnås bedre aftalebetingelser.
Et bedre investeringsoverblik sikrer et bedre beslutningsgrundlag ved store investeringer i eksempelvis økonomi- og virksomhedssystemer.


   


Sparring