Udarbejdelse af måneds-, kvartals- og årsregnskab, afstemning og specifikation af konti, noter til årsregnskab og officielt regnskab til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, budgetlægning, udarbejdelse af estimat for året, beregning af cash flow.


   


Regnskab og budget