Herunder styring af indtægter, omkostninger og budget. Likviditet, finansiering og sikring af kapitalberedskab.
Udvikling og forbedring af forretningsgange og procedurer. Projektstyring og investeringsberegninger.
Ledelse af økonomifunktion, forandring, reorganisering, ansættelser og afskedigelser.
Implementering af nye økonomisystemer.


   


Økonomistyring