Analyse og konsekvensberegning af udviklingen i nøgletal. Belysning af udvikling i forretningsområder samt produkter. Konsekvensberegning af mulige alternative tiltag og udviklingstendenser m.v.


   


Analyse